Neuropsykoterapia on

kuntoutusmuoto, jossa yhdistyy neurotieteiden, neuropsykologian sekä psykoterapian teoreettisia ja kliinisiä osa-alueita. Erityisesti painotetaan vuorovaikutusprosessin lainmukaisuuksien ymmärtämistä ja kuntoutujan kohtaamista muuttuneessa elämäntilanteessa. Käsite terapeuttinen allianssi tarkoittaa työntekijän ja kuntoutujan liittoutumista kuntoutujan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Terapeuttisen yhteistyön osatekijöitä ovat tavoitteet, tunneyhteys todellisessa tilanteessa, tunteensiirto eli transferenssi sekä tehtävät, eli se, miten työskennellään. Kuntoutustehtävät valitaan tavoitteiden ja kuntoutusvaiheen mukaan.

Neuropsykoterapeuttista lähestymistapaa voidaan soveltaa sekä hankittuihin aivovaurioihin (esim. aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt) että kehityksellisiin tiloihin ja neuropsykiatrisiin oirekuviin.

Luovat menetelmät, perhelähtöisyys sekä narratiivinen eli kerronnallinen työote ovat keskeisiä menetelmiä kuntoutujan resurssien ja elämän uudelleen rakentamisen tukena.