Neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmat neuropsykologeille

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry järjestää kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille kolmen lukukauden mittaisen koulutuksen, joka alkaa vuoden 2020 tammikuussa ja se päättyy 2021 toukokuussa.

Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten ja nuorten kanssa työskenteleville, mutta ei sulje pois lastenkaan kanssa työskenteleviä. Koulutuksen tavoitteena on antaa psykoterapeuttisia valmiuksia kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille sekä perehdyttää heitä psykoterapian menetelmien soveltamiseen neuropsykologisessa kuntoutuksessa erilaisissa neurologisissa ja neuropsykiatrisissa oirekuvissa. Koulutuksessa perehdytään toimivan neuropsykoterapeuttisen kuntoutussuhteen tekijöihin, siinä ilmeneviin säröihin ja niiden korjaamiseen, tietoisuuden, tunteiden ja kokemuksellisuuden hyödyntämiseen kuntoutuksessa sekä neuropsykologiseen kuntoutukseen soveltuviin psykoterapian menetelmiin. Lisäksi perehdytään kuntouttajana oman työskentelytavan havainnointiin.

Koulutukseen haetaan 30.9.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee koulutus, työkokemus, asiakasryhmä sekä oma kiinnostus. Koulutuksen ohjausryhmä vastaa opiskelijavalinnasta. Koulutukseen valituille ilmoitetaan 30.10.2019 mennessä. Hakemus kuten myös yhteydenotot, osoitetaan: neuropsykoterapia.koulutus@gmail.com

Tarkemmat koulutusta koskevat tiedot löydät tästä 20.5.2019 päivitetystä liitetiedostosta: NEUROPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS_2020_2021.pdf_20.5.19

 

****

AIEMPIA VASTAAVIA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA NEUROPSYKOLOGEILLE:

Suomessa on järjestetty aiemmin kaksi neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmaa, joihin sisältyi 240 tunnin laajuinen teoreettinen osuus (teoriaseminaarit ja tutorpäivät), laaja oheislukemisto, 68 tunnin laajuinen työnohjaus ja oma psykoterapia.

Ensimmäinen koulutusohjelma järjestettiin vuosina 2005-2009. Ohjelman kehittäjänä ja johtajana toimi neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Ritva Laaksonen, jonka pitkäaikainen visio oli järjestää neuropsykoterapian koulutusohjelma kokeneille kliinisille neuropsykologeille ja neuropsykologian erikoispsykologeille. Toisena pääkouluttajana toimi neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Mervi Ranta. Koulutusta valvovana elimenä toimi Suomen neuropsykologinen yhdistys ry:n asettama johto- ja seurantaryhmä. Ensimmäisen koulutuksen päättötöiden pohjalta julkaistiin käsikirja: Ritva Laaksonen & Mervi Ranta (toim) Introduction to Neuropsychotherapy. Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Troughout the Lifespan U.S.A. Psychology Press/Taylor & Francis 1913.

Toinen koulutusohjelma toteutui vuosina 2010-2013 Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapiainstituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta. Vuonna 2010 alkaneen koulutusryhmän valvovana elimenä (johto- ja seurantaryhmä) toimii Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n nimeämä johto- ja seurantaryhmä, jonka jäseninä toimivat Jukka Loukkola, Sanna Koskinen, Hanna Kiiski-Mäki, Nina Sajaniemi, Jaana Sarajuuri ja Raija Ylikoski. Tämän koulutusohjelman pohjalta on suunnitteilla suomenkielinen oppikirja.