Neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmat neuropsykologeille

NEUROPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS KUNTOUTUSTYÖTÄ
TEKEVILLE NEUROPSYKOLOGEILLE 25 op (kevät 2025 – kevät 2026)

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry järjestää kolmen lukukauden mittaisen neuropsykoterapian täydennyskoulutuksen (1,5 v). Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten, nuorten ja lasten kanssa työskenteleville. Kyseessä on neljäs neuropsykoterapian täydennyskoulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on antaa psykoterapeuttisia valmiuksia kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille. Koulutuksessa perehdytään toimivan neuropsykoterapeuttisen kuntoutussuhteen tekijöihin, siinä ilmeneviin säröihin ja niiden korjaamiseen, tietoisuuden, tunteiden ja kokemuksellisuuden hyödyntämiseen kuntoutuksessa sekä psykoterapeuttisen työskentelytavan soveltamiseen neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Lisäksi perehdytään kuntouttajana oman työskentelytavan havainnointiin. Koulutus muodostuu luento-osuuksista, pienryhmätyöskentelystä, tapaustyönohjauksesta, kirjalliseen materiaaliin perehtymisestä tutor-työskentelynä, itsetuntemusjaksosta ja lopputyöstä. Koulutuksen prosessiluonteen vuoksi osallistujilta edellytetään sitoutumista koko ohjelmaan. Koulutuksen aikana toteutuu yhteensä 15 opetuspäivää. Opetuspäivät sisältävät osallistumisen Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n koulutuspäiville kerran lukukaudessa. Koulutuksen vastuuopettajina toimivat Titta Ilvonen ja Hanna Kiiski-Mäki sekä muina kouluttajina alansa kokeneet asiantuntijat. Koulutukseen kuuluvan itsetuntemusjakson aikana (1 + 2 päivää) perehdytään kuntouttajan omiin vahvuuksiin ja neuropsykoterapeuttista työtä edistäviin tavoitteisiin. Itsetuntemusjakson ensimmäinen osa toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana ja toinen osa viimeisen lukukauden aikana. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat laativat lopputyön tapausesimerkistä. Näet täydennyskoulutuksen ohjelmarungon alla olevasta linkistä.

Hinta: Hinta tulee määräytymään osallistujamäärän mukaan ja on noin 1.000 – 1.500 € / lukukausi, joka maksetaan kahdessa erässä. Koko koulutus maksaa noin 3.000 – 4.500 €.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 18 osallistujaa, jotka ovat neuropsykologian erikoispsykologeja, kliinisiä neuropsykologeja tai ovat neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa ja jotka tekevät neuropsykologista kuntoutusta. Koulutuksen ajalta edellytetään Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsenyyttä, jota voi hakea toimittamalla vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@neuropsykoterapia.fi. Sääntöjen mukaan jäsenyyden edellytyksenä on neuropsykoterapeuttinen toimenkuva tai siihen liittyvä tieteellinen työskentely.
Koulutukseen ilmoittaudutaan 15.11.2024 mennessä lähettämällä osoitteeseen koulutussihteeri@neuropsykoterapia.fi vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee koulutus, työnkuva ja asiakasryhmä. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10. Koulutuksen toteutumisesta ja opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille viimeistään 16.12.2024.

Ohjaus- ja seurantaryhmä:
Jaana Sarajuuri, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi*, TOHJ, työryhmän puheenjohtaja
Elina Hankomäki, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi*, TOHJ
Titta Ilvonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi*, psykoterapeutti, TOHJ
Hanna Kiiski-Mäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi*, TOHJ, psykoterapeutti, kehitys- ja
kasvatuspsykologian erikoispsykologi, kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Mervi Ranta, PSL, neuropsykologian erikoispsykologi*, TOHJ, psykoterapeutti
* lisäksi neuropsykoterapian täydennyskoulutus

Yhteydenotot ja kysymykset: koulutussihteeri@neuropsykoterapia.fi

Tarkempi ohjelmarunko nähtävissä alla olevasta linkistä:

Neuropsykoterapian täydennyskoulutus 2025 13.5.2024

****

AIEMPIA VASTAAVIA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA NEUROPSYKOLOGEILLE:

Suomessa on järjestetty aiemmin kolme neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmaa, joihin sisältyi 240 tunnin laajuinen teoreettinen osuus (teoriaseminaarit ja tutorpäivät), laaja oheislukemisto, 68 tunnin laajuinen työnohjaus ja oma psykoterapia.

Ensimmäinen koulutusohjelma järjestettiin vuosina 2005-2009. Ohjelman kehittäjänä ja johtajana toimi neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Ritva Laaksonen, jonka pitkäaikainen visio oli järjestää neuropsykoterapian koulutusohjelma kokeneille kliinisille neuropsykologeille ja neuropsykologian erikoispsykologeille. Toisena pääkouluttajana toimi neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Mervi Ranta. Koulutusta valvovana elimenä toimi Suomen neuropsykologinen yhdistys ry:n asettama johto- ja seurantaryhmä. Ensimmäisen koulutuksen päättötöiden pohjalta julkaistiin käsikirja: Ritva Laaksonen & Mervi Ranta (toim) Introduction to Neuropsychotherapy. Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Troughout the Lifespan U.S.A. Psychology Press/Taylor & Francis 1913.

Toinen koulutusohjelma toteutui vuosina 2010-2013 Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapiainstituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta. Vuonna 2010 alkaneen koulutusryhmän valvovana elimenä (johto- ja seurantaryhmä) toimii Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n nimeämä johto- ja seurantaryhmä, jonka jäseninä toimivat Jukka Loukkola, Sanna Koskinen, Hanna Kiiski-Mäki, Nina Sajaniemi, Jaana Sarajuuri ja Raija Ylikoski. Tämän koulutusohjelman pohjalta on suunnitteilla suomenkielinen oppikirja.

Kolmas koulutusohjelma toteutui 1/ 2020 – 5/ 2021. Koulutuksen tavoitteena on antaa psykoterapeuttisia valmiuksia kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille sekä perehdyttää heitä psykoterapian menetelmien soveltamiseen neuropsykologisessa kuntoutuksessa erilaisissa neurologisissa ja neuropsykiatrisissa oirekuvissa. Koulutuksessa perehdytään toimivan neuropsykoterapeuttisen kuntoutussuhteen tekijöihin, siinä ilmeneviin säröihin ja niiden korjaamiseen, tietoisuuden, tunteiden ja kokemuksellisuuden hyödyntämiseen kuntoutuksessa sekä neuropsykologiseen kuntoutukseen soveltuviin psykoterapian menetelmiin. Lisäksi perehdytään kuntouttajana oman työskentelytavan havainnointiin. Koulutuksen koordinaattorina toimii Titta Ilvonen.

Tarkemmat koulutusta koskevat tiedot löydät tästä: NEUROPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS_2020_2021.pdf_20.5.19