Toimintakertomukset

POIMINTOJA KOULUTUSTOIMINNASTA, JULKAISUISTA JA LUENNOISTA

 

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUSTOIMINTA

 

2018

25.5.2018 järjestettiin vuosikokousseminaari ”Resilienssi ja kehollisuus itsesäätelyn tukena kuntoutuksessa”. Seminaarin jälkeen pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

 

2017

Toukokuussa 2017 päättyi yhdistyksen jäsenistöön kuuluville puheterapeuteille kohdennettu kolmen lukukauden mittainen prosessiluonteinen koulutus: ”Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen” päättyi toukokuussa. Kevään aikana järjestettiin 5 koulutuspäivää, kuten edellisenkin lukukauden aikana. Koulutuksen huipentumana tehtiin 20.3.2017 tutustumiskäynti Kööpenhaminaan alan keskeiseen, professori Anne-Lise Christensenin vuonna 1985 perustamaan kuntoutuskeskukseen, Center for Hjerneskadeen.

 

5.5.2017 järjestettiin vuosikokousseminaari ”Miten jaksat, kuntouttaja?”. Seminaarin jälkeen pidettiin perinteisen käytännön mukaan yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

 

Kesäkuun 8.-9. päivänä 2017 järjestettiin 2nd International Symposium of Neuropsychotherapy. Symposiumin teema oli: The embodied mind in a relational world: neuropsychotherapeutic perspectives on the paths of life. Symposium sai erittäin hyvä palautteen osallistujilta. Kts. lisätietoja symposiumista välilehdeltä ”International Symposiumi 2017”.

 

26.8.-2.9.2017 järjestettiin yhdestoista Toscanan workshop teemalla ”Less is more”.

 

 

2016

Tammikuussa 2016 käynnistyi yhdistyksen jäsenistölle suunnattu kolmen lukukauden mittainen koulutuskokonaisuus: Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen. Katso lisätietoja kohdasta ”Koulutus – Puheterapeuttien koulutus”.

 

13.5.2016 järjestettiin vuosikokousseminaari ”Vuorovaikutus kuntoutusprosessissa”. Puhujina toimivat PsT Titta Ilvonen, PsT Anu Berg ja PsT Riitta Valtonen.

 

Kymmenes Neuropsykoterapian workshop järjestettiin Toscanassa 27.8.-3.9.2016. Workshopin teemana on: Keho – mieli – elämänkaari: Neuropsykoterapeuttiset väylä elämän viidakoissa. Yhtenä tavoitteena oli valmistella kesällä 2017 Helsingissä järjestettävää kansainvälistä symposiumia.

 

Yhteistyössä Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen kanssa suunniteltiin 18.11.2016 Kelassa järjestetty seminaari ”Neuropsykologisen kuntoutuksen uusia tuulia neuropsykiatriassa”. Yhdistyksemme puolesta suunnittelutyön toteuttivat Sanna Koskinen ja Henna Ahonen. Seminaari sai niin innostuneen vastaanoton, että se täyttyi ensimmäisen ilmoittautumispäivän aikana, jonka vuoksi järjestettiin mahdollisuus seurata seminaaria videovälitteisesti. Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksestä puhujina toimivat Ritva Laaksonen ja Jukka Loukkola, päivän puheenjohtajana toimi Annamari Tuulio-Henriksson. Seminaari onnistui hyvin ja tiivisti yhteistyötä Kelan kanssa.

 

25.11.2016 järjestettiin koulutuspäivä ”Kuntoutusta komplisoivat tekijät”. Puhujina toimivat PsL Tarja Ketola, PsL Jaana Sarajuuri, PsT Nina Sajaniemi, PsL Sari Haikonen ja PsL Ritva Laaksonen.

 

2015

8.5.2015 järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä seminaari ”Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset neuropsykoterapiassa: tapausesimerkkejä ja ratkaisuja”. Luennoitsijoina toimivat PsL Paula Häkkinen, PsL Anna-Riitta Saarenketo, PsL Henna Ahonen, FL Leena Ervast ja PsL Juha Laakso. Kommenttipuheenvuorot esittivät PST Titta Ilvonen, PsL Ritva Laaksonen ja FL Riitta Vartiainen. Seminaari järjestettiin Rahakamarinportti 3 A:ssa Länsi-Pasilassa.

 

7.8.2015 järjestettiin Tedd Juddin johdolla workshop ”Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability”. Workshop järjestettiin vajaan viikon varoitusajalla, kun Tedd Judd oli ilmaissut valmiutensa pitää workshopin Saksassa pitämänsä workshopin jälkeen. Tilaisuus järjestettiin Validia Kuntoutus Helsingin tiloissa ja siihen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä.

 

29.8.-5.9.2015 järjestettiin yhdeksäs vuosittain Neuropsykoterapian workshop Toscanassa. Teemana oli ”Neuropsykiatriset ongelmat ja niiden ratkaisut”. Tieteellisen ohjelman suunnittelusta vastasi Mervi Ranta ja workshopin koordinoinnista muuten Sanna Koskinen. Nina Sajaniemi toimi tieteellisen ohjelman vetäjänä workshopin ajan. Workshopin aikana ideoitiin vuodelle 2017 suunniteltavaa kansainvälistä seminaaria Helsinkiin sekä Toscanan 10-vuotisseminaaria 2016.

 

2014

4.4.2014 järjestettiin seminaari ”Väsyvyys ja vireystilan säätelyn ongelmat neuropsykologisen kuntoutuksen haasteina”. Luennoitsijoina toimivat neurologi Helena Huhmar, prof Markku Partinen, FT Timo Kaitaro, PsL Annica Nyholm ja PsL Tuula Saarimäki. Osallistujia oli noin 60.

 

6.-13.9.2014 järjestettiin kahdeksas vuosittain Neuropsykoterapian workshop Toscanassa. Teemana oli ”Neuropsykoterapia vastauksena neuropsykologisen kuntoutuksen pulmakohtiin”. Tieteellisestä ohjelmasta vastasi Mervi Ranta ja workshopin koordinoinnista muuten Sanna Koskinen. Workshopin osallistujat pitivät alustuksia, joiden lisäksi kutakin esitystä edelsi Pecha Kucha –johdanto. Päivittäiset Mindfullness –hetket kuuluivat ohjelmaan. Perinteiseen tapaan workshop järjestettiin omakustanteisesti, eikä siitä syntynyt yhdistykselle tuottoja tai kustannuksia.

 

21.11.2014 järjestettiin koulutus ”Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa – neuropsykoterapeuttinen näkökulma”. Luennoitsijoina toimivat PsT Teppo Särkämö, FL Sari Laitinen ja FT Päivi Saukko. Osallistujia oli noin 30.

 

2013

Yhteistyössä Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n ja Vandark Oy:n / Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin kanssa järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä 17.5.2013 seminaari: Mielen peilaaminen neurotieteen ja kliinisen tutkimuksen integraationa. Puhujina toimivat Ritva Laaksonen, Mervi Ranta, Miia-Maaria Kujala ja Emiliano Muzio.

 

Jäsenistölle ja täydennyskoulutusohjelmiin osallistuneille järjestettiin 14.-21.9.2013 jo perinteeksi muodostunut workshop Toscanassa. Seminaarin järjestelyistä vastasi Sanna Koskinen. Mervi Ranta toimi seminaarin tieteellisenä johtajana. Workshopin teemat olivat: Aivovamma ja psyykkiset häiriöt; Aivovammoihin liittyvien kommunikaation muutosten arviointi La Trobe –menetelmällä; Psyykkiset traumat ja niiden huomioiminen neuropsykoterapeuttisessa työskentelyssä; Neuropsykoterapeutin kokemuksia työskentelystä holistisessa INSURE-aivovammakuntoutus-ohjelmassa; Aivovammakuntoutuksen subjektiivisen ja objektiivisen tuloksellisuuden yhteyksistä; QOLIBRI elämänlaadun arvioinnissa ja neuropsykoterapeuttisena työvälineenä; Katsaus edellisiin neuropsykoterapia-koulutusohjelmiin 2005-2013 ja visioita tulevan koulutuksen 2014 sisällöistä.

 

Vuonna 2010 käynnistynyt toinen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelma jatkui Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta. Täydennyskoulutusohjelman 240 tunnin laajuinen teoriaosuus ja 68 tunnin laajuinen työnohjauksen osuus päättyivät 17.5.2013.

 

2012

Yhteistyössä Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n, Vandark Oy:n / Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa järjestettiin 20.4.2012 seminaari: 60 kulmaa kuntoutukseen.  Seminaari oli samalla hallituksen jäsenten Tarja Ketolan ja Mervi Rannan yhteinen 60-vuotisjuhlaseminaari. Osallistujia oli 36.

 

Vuoden suurin ponnistus ja ilon aihe oli Toscanassa 19.-22.9.2012 järjestetty kansainvälinen koulutustapahtuma: International Workshop: Psychotherapeutic Frames in Neuropsychological Treatment – Guidelines for Neuropsychotherapy. Workshopiin osallistui 31 osallistujaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Hollannista ja Italiasta. Palaute oli erittäin hyvä. Workshopin järjestelytoimikunnan muodosti yhdistyksen hallituksen jäsenet, puheenjohtajana toimi Sanna Koskinen ja Paula Häkkinen vastasi taloudellisista asioista. Paikallisista järjestelyistä vastasivat Giulia Gagliano ja Cristiano Tomasulo.

 

Vuonna 2010 käynnistynyt toinen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelma jatkui Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta.

 

2011

Koulutustoiminta jäsenistölle ja jäsenistön ulkopuolelle käynnistyi vuonna 2011. Yhdessä Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapiainstituutti ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa järjestettiin 20.5.2011 seminaari ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä” (44 osallistujaa) ja 9.12.2011 workshop ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa” (34 osallistujaa). Tilaisuudet järjestettiin Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tiloissa ja ne saivat erittäin myönteisen palautteen.

 

Viides vuosittainen neuropsykoterapiaseminaari järjestettiin Toscanassa 20.-24.9.2011. Seminaariin osallistui neljä hallituksen jäsentä. Seminaarin keskeisenä tavoitteena oli vuonna 2012 järjestettävän International Workshopin suunnittelu ja käytännön järjestelyiden hahmottaminen paikallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Workshopin nimeksi päätettiin: ”Psychotherapeutic frames in neuropsychological treatment. Guidelines for neuropsychotherapy”. Workshopin puheenjohtajaksi (chair) nimettiin Sanna Koskinen ja järjestelytoimikunnaksi (organizing committee) vuoden 2011 hallituksen jäsenet. Paikallisista järjestelyistä vastaavat (local contact persons) Giulia Gagliano ja Cristiano Tomasulo.

 

Vuonna 2010 käynnistynyt toinen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelma jatkui Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta.

 

2010

Yhdistyksen edustajat järjestivät 10th Nordic Meeting in Neuropsychology –kongressin yhteydessä Tanskan Aalborgissa 15.-18.10.2010 symposiumin: The ever-lasting process of self-regulation throughout the life span: The alliance between affective neurosciences, neuropsychological rehabilitation and neuropsychiatry. Symposiumin organisoijana ja puheenjohtajana toimi Jukka Loukkola. Esityksen symposiumissa pitivät Nina Sajaniemi, Liisa Paavola, Jukka Loukkola ja Raija Ylikoski. Diskussanttina toimi Ritva Laaksonen.

 

Neljäs vuosittainen neuropsykoterapiaseminaari järjestettiin Toscanassa 18.-25.9.2010. Seminaarin teemana oli Mind your Brain. Seminaarin yhteydessä juhlistettiin Ritva Laaksosen pioneerityötä neuropsykologian, psykoterapian ja neuropsykoterapian alalla hänen 70-vuotispäiviensä merkeissä. Seminaariin osallistui 10 yhdistyksen jäsentä.

 

Neuropsykoterapian täydennyskoulutuksen toinen koulutusohjelma käynnistyi syksyllä 2010 Vandark Oy / Suomen Neuropsykoterapiainstituutin toimesta, pääkouluttajina Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta. Käynnistyneeseen koulutusohjelmaan osallistuu kahdeksan osallistujaa. Koulutusta valvovana elimenä (johto- ja seurantaryhmä) toimii Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n nimeämä johto- ja seurantaryhmä, jonka jäseninä toimivat Jukka Loukkola, Sanna Koskinen, Hanna Kiiski-Mäki, Nina Sajaniemi, Jaana Sarajuuri ja Raija Ylikoski.

 

Ensimmäisestä neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelmasta (teoriaosuus 2005-2009) oli vuoden 2010 loppuun mennessä valmistunut neljä koulutettavaa.

 

KONGRESSIT, JULKAISUTOIMINTA JA LUENNOINTI

 

2016

3.-5.3.2016 järjestettiin Haagissa IBIA:n kongressissa (11th World Congress on Brain Injury) neuropsykoterapiaa käsittelevä symposium: “Holistic neurorehabilitation – theoretical and clinical perspectives”. Symposiumin kokoajana ja puheenjohtajana toimi Jaana Sarajuuri. Esiintyjinä toimivat Jaana Sarajuuri & Sanna Koskinen, Martie Vink & Arwen Pel, Frank Humle ja Wolfgang Kühne.

24.-26.8.2016 järjestettiin Tampereella Psykologia 2016 –kongressissa symposium: ”Aivot ja mieli aivovammakuntoutuksen haasteina”. Symposiumin organisoijana ja puheenjohtajana toimi Jaana Sarajuuri. Esiintyjinä toimivat Hanna Kiiski-Mäki, Titta Ilvonen, Sanna Koskinen & Hanna Laitinen & Henna Hiltunen & Jaana Sarajuuri sekä Saara Auvinen.

 

2015

Laaksonen R, Koskinen S, Ranta M, Sarajuuri J, Paavola L. Neuropsykoterapia. Julkaisussa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola & J. Vilkki (Toim.), Kliininen neuropsykologia. 2015. Duodecim.

 

Kliinisen neuropsykologian uusi kirja ilmestyi syyskuussa 2015. Kirjassa on yllä oleva neuropsykoterapiaa käsittelevä luku. Lisäksi useat yhdistyksen jäsenet ovat kirjoittaneet muita lukuja ko. teokseen.

 

Laaksonen R. Neuropsykologisen kuntoutuksen historia Suomessa – Niilo Mäestä neuropsykoterapiaan. 29.9.2015, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia AK IV / Neuropsykologinen kuntoutus.

 

9.-11.2015 osallistuttiin Tampereella järjestettyyn ESN:n 5th Scientific meeting & 12th Nordic meeting in Neuropsychology –kongressiin. Kongressissa järjestettiin neuropsykoterapian workshop ”Theoretical and practical applications of neuropsychoteherapy – An intervention for neuropsychological and neuropsychiatric disorders throughout the lifespan”. Symposiumin kokoajana ja puheenjohtajana toimi Sanna Koskinen ja puhujina Titta Ilvonen, Jaana Sarajuuri ja Annamari Tuulio-Henriksson. Symposiumiin osallistui noin 100 kuulijaa.

 

2014

Kaitaro T. Kirja-arvostelu: Laaksonen R & Ranta M (Toim.) Introduction to Neuropsychotherapy. Guidelines fir Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Life-Span. Psykologia 2015 (5); 390-392.

 

Ritva Laaksonen luennoi neuropsykoterapiasta Psykiatriapäivillä 10/2014.

Ritva Laaksonen luennoi neuropsykoterapiasta Helsingin yliopiston opiskelijoiden Neuropsykologisen kuntoutuksen kurssilla 9/2014.

 

2013

Ensimmäisen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelman osallistujien kirjoittama ja Ritva Laaksosen ja Mervi Rannan toimittama neuropsykoterapian käsikirja ”In- troduction to Neuropsychotherapy. Guidelines fir Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Life-Span” julkaistiin New Yorkissa ja Lon- toossa helmikuussa 2013. Julkistamista juhlistettiin 1.3.2013 KL-Instituutin tiloissa.

Kirjan julkaisemiseen liittyen järjestettiin Helsingissä International Bookstore Arkadi- assa 15.5.2013 esittely- ja keskustelutilaisuus. Kirjan kautta on syntynyt useita kan- sainvälisiä kontakteja, joista mainittakoon Australiassa toimiva verkosto (http://www.neuropsychotherapist.com/).

 

2012

Ritva Laaksonen piti yhdistyksen edustajana puheen INS:n Midyear kongressissa 27.-30.6.2012 Oslossä järjestetyssä Halgrim Kloven muistosymposiumissa.

 

2011

Nina Sajaniemi ja Tarja Ketola kirjoittivat ja tarjosivat julkaistavaksi Psykologia-lehteen artikkelin neuropsykoterapiasta: Sajaniemi N, Ketola T. Neuropsykoterapia neuropsykologisen kuntoutuksen työvälineenä.

 

Jaana Sarajuurella oli neuropsykoterapiaa käsittelevä suullinen esitys 25.11.2011 Amsterdamissa symposiumissa: International symposium “Holistic Neuropsychological Rehabilitation: Changing views”. Sarajuuri J. Neuropsychotherapy: An integrated field of neuropsychological treatment.

 

Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry:n koulutuspäivän Quo Vadis –posterinäyttelyyn 28.11.2011 osallistuttiin Ritva Laaksosen, Mervi Rannan ja Tarja Ketolan laatimalla posterilla: Laaksonen R, Ranta M, Ketola T. Neuropsykoterapia: neurotieteiden ja psykoterapian allianssi. Hallituksen jäsenistä myös Jaana Sarajuurella työryhmineen oli näyttelyssä kaksi posteria.

 

Psykologia –lehdessä 02-03/2011 (sivu 187) ilmestyi Anita Salakarin kirjoittama artikkeli ”Neuropsykoterapia sai oman yhdistyksensä”.

 

MUUTA TOIMINTAA VUOSIEN VARRELTA

 

2016

Nettisivut valmistuivat

2015

Yhdistys tiedotti jäsenistölleen säännöllisesti toimintaansa liittyvästä kulttuuritarjonnasta. 9.4.2015 osallistuttiin Rajaton-yhtyeen ja Suomen Aivosäätiön konserttiin ”Rajattomat aivot”. Yhdistys osallistui maksamalla puolet konserttiin osallistuneiden jäsenten lipusta.

Tarja Ketola osallistui Suomen Aivot ry:n vuosikokoukseen yhdistyksen edustajana 14.4.2015.

Kaksi yhdistyksen jäsentä (Titta Ilvonen ja Sanna Koskinen) osallistui Saksassa Iphofenissa 2.-4.8.2015 järjestettyyn workshopiin: Akademie bei König & Müller Summer Academy 2015 “Neuropsychoterapy – revisited” Linking Neuropsychology and Psychotherapy.

Titta Ilvoselle myönnettiin stipendi Ritva Laaksosen stipendirahastosta Tampereen symposiumiin osallistumista varten.

Vuoden 2016 IBIA:n (International Brain Injury Association) kongressiin tarjottiin neuropsykoterapian symposiumia, joka hyväksyttiin kongressin ohjelmaan statuksella ”invited symposium”.

Yhteistyössä Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen kanssa suunniteltiin syksylle 2016 Kelan järjestämä neuropsykiatriaan painottuva seminaari, joka toteutuu 11/2016.

 

2014

Lurian tutkimusmenetelmien päivittämisestä keskusteltiin sekä yhdistyksen sisällä että yhdessä prof. Anne-Lise Christensenin kanssa. Aiheeseen liittyen järjestettiin 8.3.2014 pienimuotoinen Luria workshop, jossa uudistamistyötä käsiteltiin. Workshopin vetivät Anne-Lise Christensen ja Ritva Laaksonen.

Ensimmäiseen koulutusohjelmaamme osallistunut Kaisa Peltomaa väitteli ja yhdistys muisti häntä lahjoittamalla hänelle kirjamme.

Australialaisen neuropsykoterapiaverkoston toimintaan tutustuttiin heidän sivujensa välityksellä: www.neuropsychotherapist.com.

 

2011

Yhdistyksen jäsenistöä osallistui puheenjohtaja Sanna Koskisen väitöstilaisuuteen sekä karonkkaan Helsingissä 25.11.2011.

Ritva Laaksoselle myönnettiin Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n yhteisestä hakemuksesta Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ritarimerkki. Merkki luovutettiin 21.12.2011 KL-Instituutissa.