Toimintakertomukset

Poimintoja toiminnastamme

Yhdistyksen uudet logot on otettu käyttöön lokakuussa 2019. Logot on suunnitellut Kristiina Elo.

     

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUSTOIMINTA

Kevätseminaari 13.5.2022
Yhdistyksen Kevätseminaari järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä 13.5.2022. Seminaari järjestettiin webinaarimuotoisena (Zoom) otsikolla ”Musiikin näyttö ja käyttö neurologisten ja neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksessa”. Webinaarin puhujina olivat apulaisprofessori Teppo Särkämö sekä tohtorikoulutettavat Sini-Tuuli Siponkoski ja Anni Pitkäniemi Helsingin yliopiston Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmästä, professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, psyko-, musiikki- ja perheterapeutti Kristiina Urpo-Viranko ProNeuron Neuropsykiatriakeskuksesta sekä musiikki- ja fysioterapeutti Sari Laitinen Espoon sairaalasta. Webinaarin päätteeksi kuulimme cembalisti ja Sibelius-Akatemian tohtorikoulutettava Marianna Henrikssonin monitieteisen esityksen aiheesta ”Galenistinen affektiteoria mukana 1600-luvun musiikin esittämisessä tänään”. Lisäksi meillä oli ilo nähdä ja kokea ote hänen sekä koreografi Anna Mustosen herkästä teoksesta, jossa Claudio Monteverdin musiikki kohtaa uuden tanssin. Webinaari sai ilahduttavan runsaan osanoton – viitisenkymmentä osallistujaa – ja erittäin hyvän palautteen niin sisällön kuin järjestelyjen suhteen.

Kieli, kulttuuri ja kognitio -webinaari 18.3.2022
Keväällä toteutui myös yhdistyksen jäsenille maksuton webinaarimuotoinen seminaari otsikolla ”Kieli, kulttuuri ja kognitio – historiallinen katsaus varhaismodernin ja modernin ajan teorioihin”. Seminaarin piti neurotiedehistorioitsija, neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti Timo Kaitaro ja se pohjautui Timon vasta julkaistuun kirjaan ”Culture, Language and Cognition from Descartes to Lewes”.

Neuropsykoterapian täydennyskoulutus 2020−2021
Vuoden vaihteessa saatiin päätökseen yhdistyksen järjestämä kolmas neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelma, joka oli kohdennettu kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille. Koulutusohjelma toteutui 2020 – 2021 ja käsitti alun perin kolme lukukautta, mutta venyi koronan takia neljäksi lukukaudeksi. Koulutuksen ohjaus- ja seurantaryhmässä toimivat Ritva Laaksonen, Mervi Ranta, Titta Ilvonen, Riitta Vartiainen, Maarit Virta, Kaisa Peltomaa ja puheenjohtajana Jaana Sarajuuri.

11.6.2020 toteutimme webinaarin ”Psykoterapian neurobiologia ja vaikuttavuus – näkökulmia neurologisten ja neuropsykiatristen potilaiden kuntoutukseen lapsuudesta aikuisuuteen”

10-vuotisjuhlan kunniaksi järjestimme 15.11.2019 juhlasymposiumin Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. Symposiumin keynote-puhujina olivat Rudi Coetzer, PhD ja Teppo Särkämö, PhD. Tilaisuudessa nimettiin yhdistyksen kunniajäseniksi Ritva Laaksonen, Mervi Ranta ja Sanna Koskinen.

Juhlavuoden kunniaksi on järjestetty myös kuvataidetyöpajat yhdistyksen jäsenille 8.2.2019 ja 21.3.2020 Mervi Rannan vetämänä.

Järjestämme vuosittain yksittäisiä koulutus- /seminaaripäiviä, jotka on suunnattu kaikille aiheista kiinnostuneille ammattihenkilöille. Löydät tietoa järjestetyistä koulutuspäivistä kohdasta: http://neuropsykoterapia.fi/koulutus/yksittaiset-koulutuspaivat/

Järjestämme vuosittain jäsenistöllemme suunnatun workshopin Toscanassa, joka sisältää ennalta laadittavan tieteellisen ohjelman sekä omatoimista työskentelyä. Katso lisää: http://neuropsykoterapia.fi/koulutus/toscanan-workshopit-2007/ 

Järjestämme prosessiluonteista täydennyskoulutusta jäsenistöömme kuuluville neuropsykologeille. Viimeisin täydennyskoulutus järjestettiin 2010-2013. Ensimmäinen täydennyskoulutus toteutui 2005-2009. Vuonna 2020 alkaa jälleen koulutusjakso. Löydät tietoa koulutuksista: http://neuropsykoterapia.fi/koulutus/neuropsykoterapian-taydennyskoulutusohjelmat/

Järjestämme prosessiluonteista täydennyskoulutusta jäsenistöömme kuuluville puheterapeuteille. Toteutimme tämän ensimmäisen kerran 2016-2017 kolmen lukukauden pituisena koulutuksena: ”Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen”. Koulutus sisälsi myös kansainvälisen tutustumiskäynnin. Katso lisää: http://neuropsykoterapia.fi/koulutus/puheterapeuttien-koulutus/

Järjestämämme kansainväliset symposiumit:

2017 järjestettiin 2nd International Symposium of Neuropsychotherapy. Teemalla ”The embodied mind in a relational world: neuropsychotherapeutic perspectives on the paths of life” Helsingissä.

2012 järjestettiin International Workshop ”Psychotherapeutic Frames in Neuropsychological Treatment – Guidelines for Neuropsychotherapy” Toscanassa Italiassa. Workshopiin osallistui 31 osallistujaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Hollannista ja Italiasta.

2010 järjestettiin 10th Nordic Meeting in Neuropsychology –kongressin yhteydessä Tanskan Aalborgissa symposium ”The ever-lasting process of self-regulation throughout the life span: The alliance between affective neurosciences, neuropsychological rehabilitation and neuropsychiatry”

Koulutusyhteistyö:

Koulutusyhteistyötä on tehty Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen sekä KELA:n kanssa (2016 Kela-seminaari: Neuropsykologisen kuntoutuksen uusia tuulia neuropsykiatriassa). 

Koulutusyhteistyötä on tehty  Suomen Neuropsykoterapia-Instituutin, Vandark Oy:n ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa: 2012 seminaari ”60 kulmaa kuntoutukseen” (Seminaari oli samalla hallituksen jäsenten Tarja Ketolan ja Mervi Rannan yhteinen 60-vuotisjuhlaseminaari),  2011 seminaarit ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä” ja ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa”.

7.8.2015 järjestettiin Tedd Juddin johdolla workshop ”Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability”.  Tilaisuus järjestettiin Validia Kuntoutus Helsingin tiloissa.

Tulevat koulutuksemme löytyvät: http://neuropsykoterapia.fi/koulutus/tulevia-koulutuksia/

 

Löydät viimeisimmät kongressijulkaisumme:

 http://neuropsykoterapia.fi/yhdistys/toimintamme/jasenistomme-esityksia-neuropsykoterapiasta/

 

2017 – 2018

13th Nordic Meeting in Neuropsychology -kongressi Tukholmassa: Jaana Sarajuuren ja Ritva Laaksosen esitys Anne-Lisen muistosymposiumissa. http://neuropsykoterapia.fi/alchristensennm2018/

 

2015 – 2016

3.-5.3.2016 Haagissa IBIA:n kongressissa (11th World Congress on Brain Injury) neuropsykoterapiaa käsittelevä symposium: “Holistic neurorehabilitation – theoretical and clinical perspectives”. Symposiumin kokoajana ja puheenjohtajana toimi Jaana Sarajuuri. Esiintyjinä toimivat Jaana Sarajuuri & Sanna Koskinen, Martie Vink & Arwen Pel, Frank Humle ja Wolfgang Kühne.

24.-26.8.2016 Tampereella Psykologia 2016 –kongressissa symposium: ”Aivot ja mieli aivovammakuntoutuksen haasteina”. Symposiumin organisoijana ja puheenjohtajana toimi Jaana Sarajuuri. Esiintyjinä toimivat Hanna Kiiski-Mäki, Titta Ilvonen, Sanna Koskinen & Hanna Laitinen & Henna Hiltunen & Jaana Sarajuuri sekä Saara Auvinen.

Julkaisu: Laaksonen R, Koskinen S, Ranta M, Sarajuuri J, Paavola L. Neuropsykoterapia. Julkaisussa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola & J. Vilkki (Toim.), Kliininen neuropsykologia. 2015. Duodecim.

Julkaisu: Kliinisen neuropsykologian uusi kirja ilmestyi syyskuussa 2015. Kirjassa on yllä oleva neuropsykoterapiaa käsittelevä luku. Lisäksi useat yhdistyksen jäsenet ovat kirjoittaneet muita lukuja ko. teokseen.

Julkaisu: Laaksonen R. Neuropsykologisen kuntoutuksen historia Suomessa – Niilo Mäestä neuropsykoterapiaan. 29.9.2015, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia AK IV / Neuropsykologinen kuntoutus.

9.-11.2015 osallistuttiin Tampereella järjestettyyn ESN:n 5th Scientific meeting & 12th Nordic meeting in Neuropsychology –kongressiin. Kongressissa järjestettiin neuropsykoterapian workshop ”Theoretical and practical applications of neuropsychoteherapy – An intervention for neuropsychological and neuropsychiatric disorders throughout the lifespan”. Symposiumin kokoajana ja puheenjohtajana toimi Sanna Koskinen ja puhujina Titta Ilvonen, Jaana Sarajuuri ja Annamari Tuulio-Henriksson. Symposiumiin osallistui noin 100 kuulijaa.

2013 – 2014

Kaitaro T. Kirja-arvostelu: Laaksonen R & Ranta M (Toim.) Introduction to Neuropsychotherapy. Guidelines fir Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Life-Span. Psykologia 2015 (5); 390-392.

Ritva Laaksonen luennoi neuropsykoterapiasta Psykiatriapäivillä 10/2014.

Ritva Laaksonen luennoi neuropsykoterapiasta Helsingin yliopiston opiskelijoiden Neuropsykologisen kuntoutuksen kurssilla 9/2014.

Julkaisu: Ensimmäisen neuropsykoterapian täydennyskoulutusohjelman osallistujien kirjoittama ja Ritva Laaksosen ja Mervi Rannan toimittama neuropsykoterapian käsikirja ”In- troduction to Neuropsychotherapy. Guidelines fir Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients Throughout the Life-Span” julkaistiin New Yorkissa ja Lon- toossa helmikuussa 2013. Julkistamista juhlistettiin 1.3.2013 KL-Instituutin tiloissa.

Kirjan julkaisemiseen liittyen järjestettiin Helsingissä International Bookstore Arkadi- assa 15.5.2013 esittely- ja keskustelutilaisuus. Kirjan kautta on syntynyt useita kan- sainvälisiä kontakteja, joista mainittakoon Australiassa toimiva verkosto (http://www.neuropsychotherapist.com/).

2011 – 2012

Ritva Laaksonen piti yhdistyksen edustajana puheen INS:n Midyear kongressissa 27.-30.6.2012 Oslossa järjestetyssä Halgrim Kloven muistosymposiumissa.

Julkaisu: Nina Sajaniemi ja Tarja Ketola kirjoittivat ja tarjosivat julkaistavaksi Psykologia-lehteen artikkelin neuropsykoterapiasta: Sajaniemi N, Ketola T. Neuropsykoterapia neuropsykologisen kuntoutuksen työvälineenä.

Jaana Sarajuurella oli neuropsykoterapiaa käsittelevä suullinen esitys 25.11.2011 Amsterdamissa symposiumissa: International symposium “Holistic Neuropsychological Rehabilitation: Changing views”. Sarajuuri J. Neuropsychotherapy: An integrated field of neuropsychological treatment.

Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry:n koulutuspäivän Quo Vadis –posterinäyttelyyn 28.11.2011 osallistuttiin Ritva Laaksosen, Mervi Rannan ja Tarja Ketolan laatimalla posterilla: Laaksonen R, Ranta M, Ketola T. Neuropsykoterapia: neurotieteiden ja psykoterapian allianssi. Hallituksen jäsenistä myös Jaana Sarajuurella työryhmineen oli näyttelyssä kaksi posteria.

Julkaisu: Psykologia –lehdessä 02-03/2011 (sivu 187) ilmestyi Anita Salakarin kirjoittama artikkeli ”Neuropsykoterapia sai oman yhdistyksensä”.

 

MERKKITAPAHTUMIA

2019  Sarajuuri, Jaana_27.10.2019_In memoriam Leonard Diller

2016-2018 Ritva Laaksosen stipendirahastosta myönnetty stipendejä mm. jäsenistön opintomatkoihin ja opinnäytetöiden valmisteluun

2016 yhteistyöIBIA:n (International Brain Injury Association) kanssa, kongressissa ”invited symposium” neuropsykoterapiasta

2016 yhteistyö Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen ja Kela-seminaarin kanssa (neuropsykiatriaan painottuva seminaari)

8.3.2014  Luria workshop: yhteistyö Anne-Lise Christensenin kanssa

2014 Kaisa Peltomaan väitöstilaisuus

25.11.2011 Sanna Koskisen väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa

21.12.2011 Suomen valkoisen ruusun Ritarikunnan ritarimerkki Ritva Laaksoselle