Täydennyskoulutus puheterapeuteille

1/2016 – 5/2017 järjestettiin yhdistyksen jäsenistöön kuuluville puheterapeuteille kohdistettu kolmen lukukauden mittainen prosessiluonteinen koulutus: ”Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen”. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä puheterapeuttien valmiuksia ja erityistaitoja työskentelyssä kaikkein haasteellisempien neurologisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden ja vaativimpien oirekuvien kanssa. Tavoitteena oli antaa valmiuksia tuottaa laadullisesti korkeatasoista logopedista kuntoutusta sekä lasten että aikuisten ja heidän lähipiirinsä kanssa työskenteleville. Koulutuksen aikana järjestettiin 15 lähiopetuspäivää, jotka sisälsivät teoriaopetusta, case-työnohjausta ja tutor-työskentelyä eli ohjattua alan kirjallisuuteen perehtymistä, työnohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat laativat omaa oppimista kokoavan päättötyön. Kouluttajina toimivat alansa kokeneet asiantuntijat, pääkouluttajana toimi neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Mervi Ranta.