Puheterapeuttien koulutus

Tammikuussa 2016 käynnistyi yhdistyksen jäsenistöön kuuluville puheterapeuteille kohdistettu kolmen lukukauden mittainen prosessiluonteinen koulutus: ”Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen”. Koulutuksen tavoitteena on lisätä puheterapeuttien valmiuksia ja erityistaitoja työskentelyssä kaikkein haasteellisempien neurologisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden ja vaativimpien oirekuvien kanssa. Tavoitteena on antaa valmiuksia tuottaa laadullisesti korkeatasoista logopedista kuntoutusta sekä lasten että aikuisten ja heidän lähipiirinsä kanssa työskenteleville. Koulutuksen aikana tulee olemaan yhteensä 15 lähiopetuspäivää, jotka sisältävät teoriaopetusta, case-työnohjausta ja tutor-työskentelyä eli ohjattua alan kirjallisuuteen perehtymistä, työnohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat laativat omaa oppimista kokoavan päättötyön. Kouluttajina tulevat toimimaan alansa kokeneet asiantuntijat, pääkouluttajana toimii neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Mervi Ranta.