Yksittäiset koulutuspäivät ja tapahtumat

TULOSSA:

21.5.2021 kello 15.30-20.30 Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen kevätseminaari (Zoom): “Psychological care of persons with brain disorders” by George P. Prigatano. Seminaarin ohjelma on vahvistettu, pääset siihen (ohjelmassa ilmoittautumistiedot) tästä linkistä: Kevätseminaari_Prigatano_program_21.5.2021pdf

Huomaathan, että ohjelmaa on sisällön jäsentelyn osalta päivitetty 14.5.2021. Webinaaria ei tallenneta.

Samana päivänä ennen kevätseminaaria järjestetään yhdistyksen vuosikokous (Zoom). Tähän lähetetty kutsu jäsenistölle.

 

Jäsenille suunnattu kuvataidetyöpaja: Toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana koronatilanteen vuoksi. Tiedotamme jäsenille lisää aikataulun varmistuttua. 

 

 

TOTEUTUNEITA KOULUSTUPÄIVIÄ:

26.3.2021 Ritva Laaksonen Jubileum. Keynote puhujana neuropsykologian professori Barbara Wilson.

11.6.2020 ”Psykoterapian neurobiologia ja vaikuttavuus – näkökulmia neurologisten ja neuropsykiatristen potilaiden kuntoutukseen lapsuudesta aikuisuuteen” -webinaari. 

15.11.2019 Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n 10-vuotisjuhlaseminaari: Neuropsykoterapia emotionaalisen sopeutumisen ja identiteetin eheytymisen tukena.

24.5.2019 Unelmat, haaveet, tavoitteet ja toteutus – Työpaja tavoitteen asettamisesta osana neuropsykoterapeuttista kuntoutusprosessia

25.5.2018 ”Resilienssi ja kehollisuus itsesäätelyn tukena kuntoutuksessa”

5.5.2017 ”Miten jaksat, kuntouttaja?”

25.11.2016 ”Kuntoutusta komplisoivat tekijät”

13.5.2016 ”Vuorovaikutus kuntoutusprosessissa”

7.8.2015 “Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability” (Ted Judd –workshop)

8.5.2015 ”Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset neuropsykoterapiassa – tapausesimerkkejä ja ratkaisuja”

4.4.2014 ”Väsyvyys ja vireystilan säätelyn ongelmat neuropsykologisen kuntoutuksen haasteina”

21.11.2014 ”Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa – neuropsykoterapeuttinen näkökulma”

17.5.2013 “Mielen peilaaminen neurotieteen ja kliinisen tutkimuksen integraationa”

20.4.2012 ”60 kulmaa kuntoutukseen”

20.5.2011 ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä”

9.12.2011 ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa”