Yksittäiset koulutuspäivät

TULOSSA:

25.11.2016 ”Kuntoutusta komplisoivat tekijät”

Ohjelma

 9.15               Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.50                Avaussanat, Neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti PsL Ritva Laaksonen

10.00-11.30    Vammasta ja oireistosta riippumattomia kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä, Kliininen neuropsykologi, PsL Tarja Ketola, Mehiläinen, Turku            

11.30–12.30    Lounas

12.30-14.00     Stressivasteet ja sosiaalinen säätely, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, dosentti Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto

14.00–14.15   Kahvitauko

14.15–15.15   Kuntoutumisen edistäminen ja kuntoutusta komplisoivat tekijät aivovammakuntoutuksessa, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, tohtorikoulutettava (HY)

                      Jaana Sarajuuri, Validia Kuntoutus Helsinki

15.15-16.00    Paneelikeskustelu päivän aiheesta, Puheenjohtaja Ritva Laaksonen. Osallistujat: neuropsykologit Sari Haikonen, Tarja Ketola, Jaana Sarajuuri, Nina Sajaniemi

16.00             Koulutus päättyy

 

Workshopin hinta on 150 € (Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n jäseniltä 110 €). Lounas ja kahvit sisältyvät seminaarin hintaan. Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyden edellytyksenä on neuropsykoterapeuttinen toimenkuva tai siihen liittyvä tieteellinen työskentely. Jäsenmaksu on 100 euroa / vuosi. Vapaamuotoiset jäsenhakemukset (sisältäen: nimi, osoite, työpaikka, yhteystiedot) pyydetään lähettämään osoitteella: paula.hakkinen@hotmail.com.

Sitovat Ilmoittautumiset seminaariin 15.11.2016 mennessä osoitteella: paula.hakkinen@hotmail.com. Mukaan mahtuu 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse: osallistujan nimi, titteli, osoite, työpaikka, maksaja ja maksajan osoite sekä erityisruokavalio.

 

TOTEUTUNUT:

13.5.2016 ”Vuorovaikutus kuntoutusprosessissa”

7.8.2015 “Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability” (Ted Judd –workshop)

8.5.2015 ”Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset neuropsykoterapiassa – tapausesimerkkejä ja ratkaisuja”

4.4.2014 ”Väsyvyys ja vireystilan säätelyn ongelmat neuropsykologisen kuntoutuksen haasteina”

21.11.2014 ”Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa – neuropsykoterapeuttinen näkökulma”

17.5.2013 “Mielen peilaaminen neurotieteen ja kliinisen tutkimuksen integraationa”

20.4.2012 ”60 kulmaa kuntoutukseen”

20.5.2011 ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä”

9.12.2011 ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa”