Yksittäiset koulutuspäivät ja tapahtumat

KEVÄTSEMINAARI 2024 OHJELMA JULKAISTU (huomioithan, että aiemmin ilmoitettu paikka on vaihtunut!):

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys Kevätseminaari 2024 korjattu ohjelma (1)

Traumaterapeuttinen työskentely ja PTSD – turvaa, toivoa ja toimijuutta

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys järjestää kokopäiväisen kevätseminaarin 27.5.2024.
Seminaarin aiheena on psyykkiset kriisit ja traumaperäiset stressihäiriöt. Seminaarin luennoissa
perehdytään traumatisoitumisen neuropsykobiologiaan, traumaperäisten stressihäiriöiden diagnostiikkaan
sekä hyvän hoidon perusteisiin ja näyttöön perustuviin hoitomuotoihin eri elämänvaiheissa.

PUHUJAT:

Tanja Laukkala, Dos., psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri,
Traumapsykiatrian poliklinikka
HUS Psykiatria, Mieliala- ja Yleispsykiatrian linja, johto
Esitys käsittelee psyykkisten kriisien ja traumaperäisten stressihäiriöiden diagnostiikka ja lääkehoitoa
(Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022.)

Ferdinand Garoff, PsT, KAT-psykoterapeutti, oikeuspsykologian erikoistuminen
Traumaterapiakeskus, withHeltti
SPR:n psykologien valmiusryhmän jäsen vuodesta 2006 ja SPR:n kansainvälinen reservi
Esitys käsittelee traumaperäisen stressihäiriön näyttöön perustuvia hoitomuotoja eri elämänvaiheissa ja
auttajien stressihäiriötä (Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim, 2022.)

Annina Vartio, PsM, traumapsykoterapeutti
Psykotraumatologian keskus, Lasten ja nuorten kuntoutuksen yksikkö
Diakonissalaitos
Esitys käsittelee traumatisoitumisen näyttäytymistä lapsen ja nuoren arjessa sekä traumatisoitumisen
huomioimista kouluympäristössä.

Arja Antervo, FL, neuropsykologian erikoispsykologi, traumapsykoterapeutti
Yksityisvastaanotto Monimieli
SPR:n psykologien valmiusryhmän jäsen vuodesta 2003
Esitys käsittelee traumatisoitumisen neuropsykobiologiaa ja hyvän hoidon perusteita. Sen tavoitteena on
antaa yleiskatsaus siitä, mitä traumatisoitunutta hoitavan olisi hyvä tietää: aivojen ja persoonallisuuden
varhaiskehityksestä, itsepuolustuksen ilmenemismuodoista eri ikäkausina, ehdollistumisesta,
traumatisoitumisen psyko- ja somatoformisista muodoista sekä kompleksisen PTSD:n ja dissosiaation
hoidosta.

Kevätseminaarin kokemusasiantuntija on Saana Kiviranta.
Nuori Saana oli matkalla Rukalle laskettelemaan, kun hänen siihenastinen elämänsä päättyi. Öisellä
nelostiellä Konginkankaalla 19.3.2004 tapahtui Suomen tieliikennehistorian pahin onnettomuus: linja-auton
ja rekan yhteentörmäyksessä kuoli 23 ihmistä ja 14 loukkaantui. Puheenvuorossaan Saana kertoo millaisia
kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat hänelle olleet, millaista elämä on, kun mieli ja keho ovat menneet
pirstaleiksi, ja millaisen tuen avulla hänen oli mahdollista alkaa suuntautua uudenlaiseen elämään. Saana
on helmikuussa 2024 julkaissut tarinastaan kirjan ”Rekan alle jäänyt”

***

Tanssityöpaja 23.3.2024 ”Kehollisuus voimavarana: tanssi elpymisen ja palautumisen keitaana

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan omaa kehoasi ja saapumaan itsesi äärelle. Liikkeen kautta voimme herkistyä ruumiillisille, fyysisille aistimuksille, havaita itseämme ja omaa sisäistä olotilaa, purkaa fyysisiä ja henkisiä jännityksiä ja tavoittaa luovuutta ja omia voimavaroja. Tanssiessa voimme harjoitella kehollista läsnäoloa ja itsemyötätuntoa.

5Rytmiä® on luovan tanssin ja tanssimeditaation menetelmä, joka johdattelee syvempään yhteyteen oman kehon kanssa, herättelee luovuutta ja tarjoaa avaimia itsetuntemukseen. Koreografiaa tai askelsarjoja ei ole, vaan harjoituksessa tutkitaan liikettä viiden eri “rytmin” eli liikelaadun kautta. 5Rytmiä® tutustuttaa omaan, tästä hetkestä kumpuavaan liikkeeseen matalalla kynnyksellä, ilman suorituspaineita. Menetelmä ei edellytä tanssitaitoa tai aiempaa kokemusta, vaan tarjoaa tanssin ilon löytämisen mahdollisuuden kenelle tahansa – ikään, sukupuoleen, ihonväriin, kehotyyppiin tai fyysisiin rajoitteisiin katsomatta.

Tanssityöpajan ohjaa tanssinopettaja ja psykologian opiskelija Karoliina Valontaival, joka on Suomen ensimmäinen ja ainoa sertifioitu 5Rytmiä® -luovan tanssin opettaja. Karoliinan vankka ammattitaito perustuu monipuoliseen koulutustaustaan taiteen, tieteen ja kehollisuuden parissa sekä pitkään työhistoriaan erilaisten ryhmien ohjaajana. Hän luo turvallisen ja kutsuvan tilan, johon on helppo tulla, sekä loihtii inspiroivat musiikit tanssin tueksi. Karoliina asuu Helsingissä ja opettaa myös muilla paikkakunnilla Suomessa. Hän on itse tanssinut 5Rytmiä® vuodesta 2005, tuonut ulkomaisia opettajia Suomeen vuodesta 2012 sekä valmistunut itse opettajaksi vuonna 2018 www.valontaival.com.

 

Ajankohta: 23.3.2024 klo 13.00-15.30

Paikka: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Sörnäisten kampus, Haapaniemenkatu 6, Helsinki

Hinta: Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsenet 60 euroa, muut 80 euroa

Ilmoittautuminen: HOLVI-verkkokauppa https://holvi.com/shop/neuropsykoterapiayhdistys/

Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2024

Työpajaan mahtuu 25 henkilöä ja se toteutetaan, mikäli osallistujia on 10.

Lämpimästi tervetuloa!

 

TOSCANA TALKS -LUENNOT jatkuvat!

Syksyllä 2023 käynnistyi jäsenistölle suunnattu Toscana Talks -luento- ja keskustelusarja tavoitteena hyödyntää Toscana workshopia varten laadittuja esityksiä ja välittää niiden antia laajemmallekin yleisölle. Luentosarja toteutetaan etämuotoisena ja on kestoltaan yksi tunti (60 min). Tilaisuus on maksuton.

Kevään Toscana Talks -luento järjestetään 14.3.2024 klo 17 puhujana Annamari Tuulio-Henriksson, neuropsykologian dosentti, yliopistonlehtori, aiheena
”Psykooseihin liittyvät kognitiiviset oireet kuntoutuksen kokonaisuuden näkökulmasta”
Jäsenille on lähetetty Zoom-linkki tilaisuuteen sähköpostilla.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

 

TOSCANA TALKS -LUENNOT

Hyvä Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsen!

Kuten syksyn jäsentiedotteessa informoitiin yhdistys lähtee järjestämään jäsenistölle suunnattua Toscana Talks -luento- ja keskustelusarjaa tavoitteena hyödyntää Toscana workshopia varten laadittuja esityksiä ja välittää niiden antia laajemmallekin yleisölle. Luentosarja toteutetaan etämuotoisena ja on kestoltaan yksi tunti (60 min).

Tilaisuus on maksuton.

Ensimmäinen Toscana Talks – luento järjestetään 1.11.2023 klo 16 puhujana Sanna Koskinen, kliinisen neuropsykologian dosentti, aiheena

”Tempora mutantur nos et mutamur in illis – Neuropsykoterapian kehitys ja kehittäminen: Coianon 15 vuotta”.

Kaikille jäsenille on lähetetty Zoom-linkki sähköpostitse.

TERVETULOA KUULOLLE!

 

TOTEUTUNEITA KOULUTUSPÄIVIÄ:

29.5.2023 Kevätseminaari: Vireyden säätelyn häiriöt, fatiikki ja univaikeudet hankituissa
aivovaurioissa ja pitkäkestoisessa COVID-19-taudissa.

13.5.2022 Kevätseminaari: Musiikin näyttö ja käyttö neurologisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutuksessa webinaari. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät tästä: Kevätseminaari_2022_päivitetty ohjelma

18.6.2022: Luonto- ja eläinavusteisen toiminnan hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä -workshop. Kouluttajana Annina Vartio, psykologi, traumapsykoterapeuttiopiskelija ja eräopas. Koulutukseen sisältyy myös käytännön harjoituksia alpakkatilalla Tenholassa, katso lisää ja ilmoittaudu täältä: Luontoavusteinen workshop_18.6.22

Jäsenille suunnattu kuvataidetyöpaja: Toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

18.3.2022 Kieli, kulttuuri ja kognitio – historiallinen katsaus varhaismodernin ja modernin ajan teorioihin -webinaari. Luonnoitsijana Timo Kaitaro, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, neurotiedehistorioitsija.

21.5.2021 “Psychological care of persons with brain disorders” by George P. Prigatano.

26.3.2021 Ritva Laaksonen Jubileum. Keynote puhujana neuropsykologian professori Barbara Wilson.

11.6.2020 ”Psykoterapian neurobiologia ja vaikuttavuus – näkökulmia neurologisten ja neuropsykiatristen potilaiden kuntoutukseen lapsuudesta aikuisuuteen” -webinaari. 

15.11.2019 Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n 10-vuotisjuhlaseminaari: Neuropsykoterapia emotionaalisen sopeutumisen ja identiteetin eheytymisen tukena.

24.5.2019 Unelmat, haaveet, tavoitteet ja toteutus – Työpaja tavoitteen asettamisesta osana neuropsykoterapeuttista kuntoutusprosessia

25.5.2018 ”Resilienssi ja kehollisuus itsesäätelyn tukena kuntoutuksessa”

5.5.2017 ”Miten jaksat, kuntouttaja?”

25.11.2016 ”Kuntoutusta komplisoivat tekijät”

13.5.2016 ”Vuorovaikutus kuntoutusprosessissa”

7.8.2015 “Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability” (Ted Judd –workshop)

8.5.2015 ”Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset neuropsykoterapiassa – tapausesimerkkejä ja ratkaisuja”

4.4.2014 ”Väsyvyys ja vireystilan säätelyn ongelmat neuropsykologisen kuntoutuksen haasteina”

21.11.2014 ”Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa – neuropsykoterapeuttinen näkökulma”

17.5.2013 “Mielen peilaaminen neurotieteen ja kliinisen tutkimuksen integraationa”

20.4.2012 ”60 kulmaa kuntoutukseen”

20.5.2011 ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä”

9.12.2011 ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa”

 

Johanna Kareen valokuvanäyttely ”Ghost of the Game – Pelin henki” oli mukana Toscanan neuropsykoterapiaworkhopissa 2019. Workshopissa käsiteltiin liikunnan riemuja ja riskejä. Johanna Kareen valokuvanäyttely kertoo kuvin ja tarinoin, kuinka tunnettujen jääkiekkoilijoiden elämä on muuttunut taklauksesta syntyneen aivovamman seurauksena. Valokuvanäyttely on myös Helsingin keskustakirjasto Oodissa yhdistyksen 10-vuotisjuhlaseminaarin aikana 15.11.2019.