Yksittäiset koulutuspäivät

TULOSSA:

15.11.2019 Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n 10-vuotisjuhlaseminaari: Neuropsykoterapia emotionaalisen sopeutumisen ja identiteetin eheytymisen tukena. Katso lisää täältä!

TOTEUTUNUT:

24.5.2019 Unelmat, haaveet, tavoitteet ja toteutus – Työpaja tavoitteen asettamisesta osana neuropsykoterapeuttista kuntoutusprosessia

25.5.2018 ”Resilienssi ja kehollisuus itsesäätelyn tukena kuntoutuksessa”

5.5.2017 ”Miten jaksat, kuntouttaja?”

25.11.2016 ”Kuntoutusta komplisoivat tekijät”

13.5.2016 ”Vuorovaikutus kuntoutusprosessissa”

7.8.2015 “Psychological interventions for emotional, behavioral, and social problems of brain disability” (Ted Judd –workshop)

8.5.2015 ”Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset neuropsykoterapiassa – tapausesimerkkejä ja ratkaisuja”

4.4.2014 ”Väsyvyys ja vireystilan säätelyn ongelmat neuropsykologisen kuntoutuksen haasteina”

21.11.2014 ”Musiikin mahdollisuudet kuntoutuksessa – neuropsykoterapeuttinen näkökulma”

17.5.2013 “Mielen peilaaminen neurotieteen ja kliinisen tutkimuksen integraationa”

20.4.2012 ”60 kulmaa kuntoutukseen”

20.5.2011 ”Stressin säätely ja tunteet osana neuropsykoterapeuttista työtä”

9.12.2011 ”Elämänhistorian traumaattisten kokemusten merkitys neuropsykoterapiassa”